KST Kancelaria Prawna - KST

Przejdź do treści
od 1997

Mocni w prawie
  

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej biznesu i doradzamy podmiotom o statusie non profit, tj. fundacjom, stowarzyszeniom i publicznym uczelniom. Naszym klientom pomagamy osiągać zamierzone cele. Otaczamy ich partnerską opieką zapewniając spokój i bezpieczeństwo.

W naszym zespole wieloletnie doświadczenie zawodowe założycieli kancelarii wspierane jest zapałem, energią i kreatywnością młodszych wspólników. Działamy systematycznie i planowo. Umiemy przy tym efektywnie zarządzać kryzysami i skutecznie mediować, a w razie potrzeby nie unikamy też konfrontacji i sporów. Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w toku postępowań spornych, w tym sądowych.

W kontaktach z klientami stawiamy na elastyczność i optymalizację obsługi, dopasowując ofertę kancelarii do indywidualnych potrzeb. Wyróżnia nas zaangażowanie, kreatywność oferowanych rozwiązań, skuteczność i konsekwencja oraz transparentność rozliczeń finansowych. Te cechy pozwalają nam budować trwałe, dobre i bardzo często wieloletnie relacje z klientami.
OBSZARY PRAKTYKI
ZESPÓŁ
AK
ARKADIUSZ KURKIEWICZ

Radca prawny. Wspólnik zarządzający KST. Współzałożyciel kancelarii.

 • Specjalizuje się w transakcjach obrotu nieruchomościami, w tym w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości, inwestycjach budowlanych i deweloperskich oraz w prawie spółek i prawie nowych technologii.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, a także podmiotów o charakterze non profit: fundacji i publicznych szkół wyższych.
 • Prowadził i koordynował od strony prawnej wiele transakcji nabywania nieruchomości, a także projektów z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym o charakterze deweloperskim i budowlanym.
 • Obsługiwał wiele procesów przekształceń i łączenia się przedsiębiorstw.
 • Doradzał w znaczącej ilości projektów licencjonowania i wdrażania systemów oprogramowania typu ERP.
 • Posiada rozległe doświadczenie i zdolności interpersonalne w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych, a także prowadzenia sporów oraz procesów sądowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny od roku 1996. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
ST
SZYMON TRITT

Radca prawny. Wspólnik i współzałożyciel KST.

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy i prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu gospodarczego.
 • Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców. Doradza przy inicjowaniu działalności gospodarczej, przekształceniach formy prowadzonej działalności gospodarczej i jej zakończeniu (likwidacja, upadłość).
 • Wspiera klientów w ich bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności w procesach pozyskiwania kapitału akcyjnego i zmianach wspólniczych w spółkach, a także ich  ujawnianiu we właściwych rejestrach.
 • Posiada niezwykle bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.
 • Wdrażał u przedsiębiorców systemy windykacji należności.
 • Zajmował się wprowadzaniem wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy (układy zbiorowe, regulaminy).
 • Kierował pracami związanymi z badaniem legalności wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców (regulaminy sklepów internetowych, ogólne warunki sprzedaży).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem).
Radca prawny od roku 1995. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
JS
JACEK SZUKALSKI

Radca prawny. Wspólnik KST, z kancelarią związany od roku 2001.

 • Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i w zagadnieniach ochrony danych osobowych.
 • Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branży IT.
 • Doradza klientom w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem danych osobowych w tym w związku z wdrażaniem dokumentacji i procedur przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
 • Jego praktyka obejmuje także prawo nieruchomości i obsługę przedsięwzięć inwestycyjnych w tym umów o prace projektowe i roboty budowlane.
 • Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny od roku 2007. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
BC
BARTOSZ CHWIAŁKOWSKI

Radca prawny. Wspólnik KST, z kancelarią związany od roku 2004.

 • Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego, a także prawie spółek oraz wybranych zagadnieniach prawa cywilnego.
 • Posiada doświadczenie w doradztwie i reprezentacji w postępowaniach przetargowych, zarówno w oparciu o prawo zamówień publicznych, jak i wytyczne kwalifikowalności. Wielokrotnie reprezentował Klientów w postępowaniach przetargowych, także przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców działających w różnych formach organizacyjnych, w tym spółek handlowych, a także fundacji, stowarzyszeń i ich związków.
 • Od wielu lat zapewnia bieżącą obsługę prawną publicznych uczelni wyższych, w ramach której wdrażał w uczelniach publicznych dwie reformy szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie tworzenia wewnętrznych regulaminów i innych aktów wewnątrzorganizacyjnych.
 • Z sukcesem prowadził szereg postępowań procesowych m.in. w zakresie świadczeń wyrównawczych.
 • Obsługiwał procesy przekształceń przedsiębiorstw także prowadził od strony prawnej szereg projektów z zakresu procesu inwestycyjnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem). Radca prawny od roku 2010 (najlepszy wynik egzaminu zawodowego). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
JM
JAKUB MIEDZIŃSKI

Radca prawny. Wspólnik KST, z kancelarią związany od roku 2010.

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie budowlanym.
 • W codziennej praktyce zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego
  oraz inwestycji budowlanych, zwłaszcza przedsięwzięć deweloperskich na każdym etapie ich realizacji.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania i opiniowania umów w obrocie gospodarczym,
  pozasądowym rozwiązywaniu sporów, a nadto w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w tym również przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny od 2016 r. Egzamin zawodowy zdał z wyróżnieniem otrzymując nagrodę Dziekana OIRP w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
MS
MAKSYMILIAN SZAFRAŃSKI

Aplikant radcowski. Z KST związany od roku 2018.

 • W głównym obszarze jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo gospodarcze
  oraz procedura cywilna.

 • W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych, w tym w szczególności przygotowywaniem pism procesowych w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, konstruowaniem i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym, projektowaniem statutów fundacji i stowarzyszeń, a także opracowywaniem procedur z zakresu prawa pracy, wdrażanych przez klientów w swoich przedsiębiorstwach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od III roku studiów w poznańskich kancelariach prawnych, gdzie zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego. Włada językiem angielskim. Współpracował z klientami zza granicy (m.in. z Wielkiej Brytanii oraz Holandii). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magisterium obronił pod kierunkiem prof. Adama Olejniczaka, z zakresu ustanowienia instytucji zadatku, a także jego różnic na tle innych dodatkowych zastrzeżeń umownych. Podczas studiów był członkiem Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego przy Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2020 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
RENATA MROZEK

Kierownik sekretariatu

Z KST związana od roku 2000. Kieruje pracą sekretariatu kancelarii. Bardzo odpowiedzialna. Swoje obwiązki zawsze wykonuje sumiennie, z właściwym zaangażowaniem. Opiekuje się zespołem kancelarii i jej klientami. Zawsze można na nią liczyć.

ZAUFALI NAM:
MÓWIĄ O NAS
KARIERA
Czujesz się mocny w prawie i chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Jesteś studentem prawa i chciałbyś odbyć u nas staż lub praktykę?

Napisz do nas podając:
• swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon, mail, zgoda RODO)
• wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe
• załącz CV

Zapraszamy do współpracy!
KONTAKT


KST Kancelaria Prawna
Kurkiewicz Tritt i Wspólnicy sp. k.

Plac Kolegiacki 2 | 61-841 Poznań
kst@kst.pl
NIP: 7781451102 | REGON: 300717177
KRS: 0000293183
* Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartymi w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

KST Kancelaria Prawna Kurkiewicz Tritt i Wspólnicy
Kurkiewicz | Tritt | Szukalski | Chwiałkowski | Miedziński sp. k.

Pl. Kolegiacki 2 | 61-841 Poznań
+48 (61) 8557080, -81 | kst@kst.pl
KRS: 0000293183
KST
Administratorem Państwa danych osobowych jest KST Kancelaria Prawna Kurkiewicz Tritt i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Administrator”). Szczegółowe informacje o zasadach, na jakich Administrator przetwarza Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach, dostępne są pod adresem https://kst.pl/pl/informacje_rodo.html. Z Administratorem można się także skontaktować telefonicznie – pod nr tel. +48 (61) 8557080, lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres kst@kst.pl

Wróć do spisu treści